Få bugt med flisepest

Har du en terrasse fyldt med plettede fliser? Så tyder det på, at dine fliser har fået flisepest. Flisepest er lav, der gror på fliserne. Den er svær at undgå for lav lever gennem optagelsen af lys og fugt. Den behøver ikke organisk næring som for eksempel svamp for at kunne leve. Da vi ofte gerne vil have lys på vores terrasse og ikke kan undgå at dug og regn falder på den, er det meget svært at forebygge lavdannelsen. Men fortvivl ikke, flisepesten kan fjernes eller i hvert fald blive meget bedre, hvis du vil gøre noget for det. Herunder kommer vi ind på de muligheder, der er og ligeledes, hvor effektive de er.

Fjernelse af flisepest på fliserPå Bolius.dk har de foretaget en test af fire metoder og set på hvilke, der er de mest effektive til at fjerne flisepest. De metoder de har afprøvet er:

  • Brun sæbe
  • Fliserens
  • Terrasserenser – kan monteres på højtryksrenser
  • Sand og kost

Brun sæbe

Hvis du ønsker at bruge brun sæbe til at fjerne flisepest, skal du lave en blanding af 5 liter vand og 1,5 dl brun sæbe – den faste type. Blandingen skal påføres det angrebne område og derefter skrubbes det med en børste eller kost med stive børster. Når du har skrubbet grundigt skal fliserne skylles. Også her skal du være grundig og bruge meget vand. Ellers kan en sæbehinde blive siddende på fliserne. Der er både fordele og ulemper ved anvendelsen af brun sæbe:
Fordele: Den brune sæbe fjerner til dels flisepesten, men da den er tilbage 1 ½ år efter behandlingen, er det en forholdsvis kortsigtet løsning.
Ulemper: Det er et kemisk produkt, og det kræver en del arbejde især ved en større terrasse.

Fliserens

Den fliserens, der er brugt i denne test, er Borups fliserens. Der findes mange forskellige produkter på markedet og de kan være lige så gode. Ved denne fliserens er processen således, at du gør det område, der skal behandles, vådt. Herefter skal fliserensen opblandes (læs brugsanvisningen) og påføres området. Fliserensen skal virke i 20-30 min, hvorefter du skal skrubbe området ved brug af en børste eller kost med stive børster. Til sidst skylles der med rent vand i store mængder. De fordele og ulemper, der er, opsummeres her:
Fordele: Produktet er let at bruge. Det fjerner i høj grad flisepesten og har sågar en eftervirkning, så resultatet bliver endnu bedre efter et stykke tid.
Ulemper: Det er et kemisk produkt og processen tager tid.

Terrasserenser

En terrasserenser er et specielt hoved, man kan købe og sætte på sin højtryksrenser. Den kaldes ligeledes en patio cleaner. Du skal anskaffe dig en terrasserenser, fordi du kan ødelægge dine fliser med en almindelig højtryksrenser. Flisernes overflade kan beskadiges af den alt for hårde stråle. Med en børste, der roterer
fjerner terrasserenseren flisepesten og i tillæg andre belægninger og almindeligt snavs.
Fordele: Terrasserenseren fjerner flisepesten effektivt og er hurtig og let at anvende. Den fungerer uden kemiske produkter.
Ulemper: Terrasserenseren fjerner tillige fugesandet mellem fliserne, som derfor må efterfyldes.

Sand og kost

Metoden kræver, at du har en stivbørstet kost og sand til rådighed. Sandet fungerer som slibepapir, når kosten fejer sandet hen over fliserne og sliber overfladen ren. Der er naturligvis også fordele og ulemper ved denne metode:
Fordele: Der skal ikke anvendes kemiske produkter.
Ulemper: Fjerner ikke ret meget af flisepesten, som er tilbage igen efter 1 ½ år, og det er en meget arbejdskrævende metode.

Testens konklusion

Kost og sand er ikke en anvendelig metode og den brune sæbe er heller ikke særlig effektiv. I top ligger fliserensen og terrasserenseren. Terrasserenseren gav umiddelbart et rigtig godt resultat, men fjernede til gengæld fugesandet, hvilket er en stor ulempe. Da fliserne blev genbesøgt 1 1/2 år efter testen, var flisepesten i tillæg begyndt at vende tilbage. Derfor står fliserensen tilbage som vinderen af testen. Den kræver mere arbejde end terrasserenseren, men har et bedre og længerevirkende resultat. Ulempen er naturligvis, at det er et kemisk produkt.

Få eventuelt et uforpligtende tilbud frem for at ordne fliserne selv