Sådan lægger du havefliser

Hvis du vil have betonfliser på terrassn, indkørslen eller på en sti i haven, skal du være grundig med arbejdet. Det er vigtigt det gøres korrekt, så betonfliserne ikke skrider i løbet af få år. Principperne er reelt de samme, som når du ligger mindre typer sten til terrasse eller indkørsel.
Uanset hvad er et vigtigt, at du har en grundig plan for, hvordan fliserne skal ligge, inden du går i gang. Du får et langt mere besværligt arbejde, hvis du prøver at sjusse dig frem til et slutresultat, mens du laver arbejdet. Lav derfor grundige tegninger over terrassen eller indkørslen, hvor du også indtegner de relevante ting som buske, træer og andre ting, der eventuelt skal tages højde for.lægning havefliser, kombiner fliser med sten
Det er ikke kun praktisk for arbejdet, men gør det også lettere at overskue, at det hele rent faktisk er placeret på den mest meningsfulde måde. Det er ærgerligt midt i arbejdet at få nye og bedre idéer.
Når du har en grundig plan, er du klar til at gå i gang med arbejdet, og du skal starte med at grave. Det vigtigste udgangspunkt er en god og solid bund. Selv om betonfliserne typisk er store, kan de stadig lægge sig grimt, hvis jorden under fliserne synker. Derfor skal du som det første grave alt muldjorden væk under det område, der skal være betonfliser.

Du skal altid grave alt muldjorden væk. Ellers vil jorden med tiden skride, og dine terrassefliser vil år for år ligge mere og mere ujævnt. Får du til gengæld gjort arbejdet ordentligt, kan fliserne ligge pænt i mange år frem. Hvis du føler jorden fortsætter med at være blød, bør du få en fagmand til at se på, om der skal gøres noget for at sikre, at du fårr en pæn terrasse eller indkørsel, der kan holde til de naturlige udfordringer.
Jeg skal bruge betonfliserne til terrasse
I så fald skal du ikke nødvendigvis helt så dybt ned, som hvis det er til indkørslen. Der er naturligvis ikke samme tryk på terrassefliser, da der ikke kører biler over. Typisk vil du have et lag med bundsikringsgrus på omkring 10 centimeter, og herefter omkring 12 cm stabilt grus. Herover skal der være afretningssand med et lag på omkring 3 cm, og øverst skal terrassefliserne være. Terrassefliser er typisk 5 cm tykke, men det kan variere en smule.

Jeg skal lave ny indkørsel

Hvis du skal lave indkørsel, skal du også lidt dybere ned i jorden. Der er naturligvis et helt andet tryk på betonfliserne, når der kører en eller flere biler over stort set hver dag. Du vil derfor typisk have et bundsikringsgruslag på 17-20 cm og et stabilgruslag på 12 cm. Afretningslaget er stadig 3 cm, mens du slutter af med betonfliserne, der typisk er 1-3 cm tykkere, når de skal bruges til indkørslen. De vil altså normalt være 6-8 cm tykke.

Komprimér jorden grundigt

Arbejdet med de forskellige lag er det samme til terrasse og indkørsel. Når du har lagt bærelaget skal du komprimere jorden grundigt, hvilket gøres bedst med en pladevibrator, som du kan leje i byggemarkedet. Du retter bærelaget, så det ligger korrekt og med en hældning på 1-2 cm, der naturligvis skal være væk fra huset, så vandet bliver ledt væk. De to gruslag komprimerer du 3-4 gange hver, og afretningssandet komprimerer du mindst to gange. Herefter afretter du sandet med hjælp af snore, hvor du naturligvis skal huske at tage højde for stenens tykkelse.haveflise guide
Det gøres lettest ved også at grave et par jernrør eller lignende ned i sandet. Undgå at slå på jernskinnerne med hammer eller lignende, da de i så fald kan blive skæve. Det er vigtigt, du er grundig, mens du afretter sandet med afretterskinnen. Det er også vigtigt, du bruger vaterpasset, så du sikrer, at sandet ligger helt plant og kun med den ønskede hældning. Når du er færdig med at afrette, skal jernrørene fjernes, og du fylder naturligvis omhyggeligt hullerne med yderligere afretningssand, så de er ligeså faste og i vatter som resten af sandet.

Herefter går du i gang med at lægge fliserne.
Du bør spænde snore op, der står vinkelret på hinanden, så du løbende kan sikre at fliserne ligger lige og pænt. Der skal være en smule fugeplads mellem hver flise. Normalt går man efter 2-5 mm fuge. Når betonfliserne er lagt, skal du fylde fugerne med fugesand. Det er en god idé også at efterfylde fugerne efter et par uger, ligesom man løbende bør tjekke, om fugerne er fyldt. På den måde sikrer man bedst, at der ikke kommer voldsomme angreb af ukrudt, da ukrudtet ikke kan gro i de tætte fuger, og dermed undgår du at spilde mange timer med lugearbejde.

Videoer

En god Svensk Video: